Vg1 naturbruk (NAB01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter naturbasert næringsaktivitet

 • reflektere
  over hvilke krav og forventninger som blir stilt til en profesjonell yrkesutøver knyttet til samhandling og deltakelse i samfunnsdebatten om natur, ressursbruk og forvaltning
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  naturbaserte næringsaktiviteter og
  beskrive
  en tilhørende verdikjede
 • utforske
  eksempler på lokal produkt- og næringsutvikling basert på teknologisk utvikling, lokale ressurser, kultur og tradisjon
 • presentere
  næringsaktiviteter, produkter eller tjenester for ulike målgrupper
 • drøfte
  hvordan naturbaserte produkter og tjenester kan utvikles innenfor rammen av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning
 • beskrive
  og
  vurdere
  likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk
 • orientere seg i naturen ved hjelp av tradisjonelle og moderne metoder og hjelpemidler
 • velge og
  bruke
  utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
 • vurdere
  risiko og utføre naturbaserte aktiviteter med hensyn til egen og andres sikkerhet
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering

Standpunktvurdering