Fagets relevans og sentrale verdierMusikk samisk (MUS02‑02)