Musikk samisk (MUS02‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier