Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultur og fra kulturarven
  • utforske og eksperimentere med puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form i dans, med stemmen og i spill på instrumenter
  • leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy
  • formidle opplevelsene av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstneriske uttrykksformer

Underveisvurdering