Musikk samisk (MUS02‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister