Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utøve og utforske
  et repertoar av joiker, sanger og danser fra samisk kultur og andre musikkulturer
 • joike, synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og presentere
  arbeidsprosesser og resultater
 • formidle egne musikkopplevelser og beskrive
  bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper med hovedvekt på joik og annen samisk musikk
 • samtale om og reflektere
  over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Underveisvurdering