Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • utforske
  og drøfte
  hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
 • øve inn og framføre joik og annen musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder og presentere
  resultatet
 • bruke
  teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke
  fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske
  og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i dans og joik og annen musikk i det offentlige rom og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • reflektere
  over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individers og gruppers identitet

Underveisvurdering