Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
  • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
  • øve inn og framføre joik og annen musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
  • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder og presentere resultatet
  • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
  • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
  • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i dans og joik og annen musikk i det offentlige rom og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
  • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individers og gruppers identitet

Underveisvurdering