Mediesamfunnet (MOK01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier