Mediesamfunnet (MOK01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter mediesamfunnet 2

 • produsere publiseringsklart innhold tilpasset ulike målgrupper, innenfor journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
 • diskutere ny medieteknologi og aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer, og utvikle innhold for disse
 • gjøre rede for grunnleggende teorier om markedskommunikasjon og segmentering, anvende disse ved egne produksjoner
 • analyser og diskutere strategier i egne og andres medietekster, og gjennomføre egne argumenterende og informerende tekst- og medieproduksjoner
 • diskutere etiske normer og gjeldende lover og regler og anvende dem i egne produksjoner
 • dokumentere og diskutere kildebruk i egne og andres tekster og produksjoner
 • gjøre rede for og vurdere hvordan mediene innhenter og presenterer kildemateriale og statistikk
 • gjøre rede for teorier om mediebruk og mediepåvirkning, og drøfte hvordan medier påvirker individ og samfunn
 • gjøre rede for hovedtrekkene i nasjonal mediepolitikk
 • drøfte betydningen av ytrings- og pressefrihet for et demokratisk samfunn
 • diskutere hvordan energi, miljø og bærekraft er knyttet til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering