Kompetansemål og vurderingMediesamfunnet (MOK01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter mediesamfunnet 2

 • produsere publiseringsklart innhold tilpasset ulike målgrupper, innenfor journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
 • diskutere ny medieteknologi og aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer, og
  utvikle
  innhold for disse
 • gjøre rede for
  grunnleggende teorier om markedskommunikasjon og segmentering,
  anvende
  disse ved egne produksjoner
 • analyser og diskutere strategier i egne og andres medietekster, og
  gjennomføre
  egne argumenterende og informerende tekst- og medieproduksjoner
 • diskutere etiske normer og gjeldende lover og regler og
  anvende
  dem i egne produksjoner
 • dokumentere
  og diskutere kildebruk i egne og andres tekster og produksjoner
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  hvordan mediene innhenter og presenterer kildemateriale og statistikk
 • gjøre rede for
  teorier om mediebruk og mediepåvirkning, og
  drøfte
  hvordan medier påvirker individ og samfunn
 • gjøre rede for
  hovedtrekkene i nasjonal mediepolitikk
 • drøfte
  betydningen av ytrings- og pressefrihet for et demokratisk samfunn
 • diskutere hvordan energi, miljø og bærekraft er knyttet til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering