Mediesamfunnet (MOK01‑02)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Mediesamfunnet 1140 timer
Mediesamfunnet 2140 timer
Mediesamfunnet 3140 timer