Mediesamfunnet (MOK01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter mediesamfunnet 3

  • planlegge, produsere, publisere og drøfte innhold i medieprodukter i ulike sjangre og for ulike målgrupper
  • vurdere og anvende modeller for analyse av avsendere, mottakere og målgrupper
  • analysere egne og andres medietekster og produksjoner, og diskutere funksjonen de har i samfunnet
  • vurdere kildebruk, retorikk og argumentasjon i egne og andres medietekster, og produsere argumenterende og informerende tekster i ulike sjangre
  • drøfte problemstillinger knyttet til etiske normer og gjeldende lover og regler, og anvende de samme prinsippene i egne produksjoner
  • gi eksempler på skillet mellom private og redaksjonelle medieaktører og drøfte forskjeller på journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
  • drøfte hensikten med bruk av stordata og algoritmer i medieproduksjoner, markedsføring og publisering
  • drøfte mediepåvirkning og medienes makt, og diskutere hvordan medier kan skape, forsterke eller svekke informasjonskløfter, digitale skiller og mediemangfold
  • drøfte mediepolitikk, eierskap og mediemangfold i samfunnet ved hjelp av offentlighetsbegrepet
  • vurdere eksempler på samiske, norske og internasjonale mediers framstilling av klimaspørsmål, forbrukersamfunn og bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering