VurderingsordningMediesamfunnet (MOK01‑02)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister