Hva er nytt i medier og kommunikasjon

Mediefagene skal sette elevene i stand til å aktivt kunne delta på sentrale arenaer for meningsutveksling og demokratiske ytringer.

Elevene skal jobbe med kritisk tenkning og refleksjon, med utgangspunkt i praktiske medieproduksjoner. De skal utforske, prøve ut og produsere medieprodukter, reflektere over det de gjør og tenke kritisk rundt prosess og kommunikasjon. Fagene gir elevene en bevissthet rundt det dagsaktuelle mediebildet. Elevene skal få praktisk erfaring med hvordan mediebudskap produseres og brukes, og forståelse for hvordan mediene kan påvirke individ og samfunnsutvikling.

Mediefagene skal være skapende og praktiske fag, som gir elevene en grunnleggende forståelse av arbeidsprosesser, fra idé til ferdig produkt. Elevene skal aktivt medvirke i egen læringsprosess, og reflektere over egne prosesser i produksjonen av forskjellige medieuttrykk. Fagene skal gi elevene mulighet til å kunne forstå medienes mangfoldige uttrykksformer, og til å kunne produsere medieuttrykk til ulike formål med profesjonelt utstyr og profesjonell programvare.

Oppdatert innhold i fagene omfatter utforsking av ny teknologi og kunnskap om bærekraft i teknologiutviklingen. For å forberede elevene på et arbeidsliv med stadige endringer og rask teknologisk utvikling, har utforskning av ny teknologi fått større plass. Elevene skal jobbe kreativt og utvikle konsepter og ideer for å skape nye og fremtidsrettede medieproduksjoner.