KjerneelementMat og helse (MHE01‑02)

Helsefremjande kosthald

Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk

Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk