Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • planleggje
  og
  bruke
  eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansane til å
  vurdere
  kvaliteten på matvarer,
  utforske
  og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • drøfte
  korleis kosthald kan bidra til god helse, og
  bruke
  digitale ressursar til å
  vurdere
  eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • gjere greie for
  og kritisk
  vurdere
  påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • kritisk
  vurdere
  informasjon om matproduksjon og
  drøfte
  korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • utforske
  klimaavtrykket til matvarer og
  gjere greie for
  korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
 • lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og
  samanlikne
  og
  utforske
  råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
 • vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering