VurderingsordningMat og helse (MHE01‑02)

10. trinn: Elevane skal ha éin standpunktkarakter i mat og helse.


Eksamensordningane i faga skal sendast på høyring og blir ferdigstilte seinare.