Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke
  reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansane til å
  utforske
  og
  vurdere
  matens smak og tekstur og til å
  utforske
  anretning av mat
 • kjenne att og greie ut om grunnsmakar i matvarer og fortelje om og diskutere korleis smak kan påverke matpreferansar og matval
 • bruke
  oppskrifter i matlaging og rekne ut og
  vurdere
  mengda i porsjonane både med og utan bruk av digitale ressursar
 • vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
 • bruke
  matmerking og kostmodellar til å setje saman eit sunt, variert og berekraftig kosthald og
  reflektere
  rundt vala sine
 • bruke
  digitale ressursar til å
  samanlikne
  og
  drøfte
  produktinformasjon og reklame i ulike medium
 • utnytte matvarer og restar frå matlaging og
  reflektere
  over eige matforbruk
 • utforske
  og
  presentere
  tradisjonelle norske og samiske metodar for å konservere mat på og kunne fortelje om råvarene som blir konserverte
 • lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og
  utforske
  korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse

Undervegsvurdering