Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • bruke sansane til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
  • kjenne att og greie ut om grunnsmakar i matvarer og fortelje om og diskutere korleis smak kan påverke matpreferansar og matval
  • bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane både med og utan bruk av digitale ressursar
  • vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
  • bruke matmerking og kostmodellar til å setje saman eit sunt, variert og berekraftig kosthald og reflektere rundt vala sine
  • bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium
  • utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk
  • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metodar for å konservere mat på og kunne fortelje om råvarene som blir konserverte
  • lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse

Undervegsvurdering