Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

 Kompetansemål etter 4. trinn

  • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
  • bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging
  • kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt
  • fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
  • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid
  • sortere avfall i samband med matlaging og forklare kvifor det er viktig å gjere det
  • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre
  • samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre
  • samtale om korleis skulemåltidet kan bidra til ein god skulekvardag

Undervegsvurdering