Kompetansemål og vurderingMat og helse (MHE01‑02)

Samanhengar

Forklaring

 Kompetansemål etter 4. trinn

 • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
 • bruke
  reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging
 • kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt
 • fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
 • utnytte lokale matvarer i matlaging og
  presentere
  ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid
 • sortere avfall i samband med matlaging og forklare kvifor det er viktig å gjere det
 • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre
 • samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre
 • samtale om korleis skulemåltidet kan bidra til ein god skulekvardag

Undervegsvurdering