KjerneelementVg2 medieproduksjon (MED02‑04)

Etikk, lovverk og yrkesutøving

Design og kreativitet

Teknologi og produksjon

Kommunikasjon og historieforteljing