Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter design og visualisering

 • utvikle
  design for ulike målgrupper ved å
  bruke
  teknikkar for idéutvikling og kreativitet
 • vurdere
  og
  bruke
  relevante verktøy og designteknikkar innanfor lyd og bilete i ulike sjangrar og format
 • produsere og
  forstå
  kode til bruk i design- og publiseringsløysingar
 • beskrive
  og
  bruke
  verkemiddel frå ulike mediehistoriske epokar og tidsaktuelle sjangrar i eigne produksjonar
 • bruke
  komposisjonsprinsipp i medieprodukt og
  drøfte
  korleis dei ulike elementa påverkar kvarandre
 • velje komposisjon, typografi, farge og layout tilpassa bodskap og oppdragsgivar
 • beskrive
  og
  bruke
  ulike typar lyssetjing som verkemiddel for å framheve form, struktur, farge og bodskap
 • beskrive
  prinsipp for merkevarebygging og
  utvikle
  identitetsdesign
 • formidle ein bodskap ved hjelp av ulike verkemiddel
 • utforske
  og designe engasjerande brukaropplevingar i digitale og fysiske rom
 • gjere greie for
  og følgje regelverk og retningslinjer for universell utforming og personvern

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering