VurderingsordningVg2 medieproduksjon (MED02‑04)

Standpunktvurdering

Eksamen for elevar

Eksamen for privatistar