Matematihkka T (MAT09‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1T-Y huksen- ja ráhkadusteknihka

  • identifiseret molsašuddi sturrodagaid iešguđet dilálašvuođain, ráhkadit hámuid ja suokkardit daid digitála reaidduid vehkiin
  • suokkardit iešguđetlágan strategiijaid čoavdit ovttamađodagaid, ovttamađodatvuogádagaid ja vealaid ja ákkastallat iežas jurddašanvuogi
  • suokkardit nuppipoteansaovttamađodagaid ja nuppipoteansavealaid, nuppipoteansafunkšuvnnaid ja njealjehaslágaid oktavuođaid ja geavahit oktavuođaid čuolbmačoavdimis
  • viežžat dáhtaid praksisgiettis, sullii rehkenastit ja meroštallat ja ráhkadit ulbmillaš ovdanbuktimiid bohtosiin ja ovdanbuktit daid
  • lohkat, geavahit ja ráhkadit rehkenastinárkka go bargá bušeahtaiguin, fálaldagaiguin ja gollomeroštallamiiguin mat gusket huksen- ja ráhkadusteknihkkii, ja árvvoštallat mo iešguđet fáktorat váikkuhit bohtosii
  • geavahit trigonometriija rehkenastit guhkkodagaid, čiegaid ja areálaid ja geavahit mihttoláva rehkenastit guhkkodagaid ja areálaid čuolbmačoavdimis huksen- ja ráhkadusteknihkas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan