Matematihkka T (MAT09‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1T-Y elektro ja dihtorteknologiija

  • identifiseret molsašuddi sturrodagaid iešguđet dilálašvuođain, ráhkadit hámuid ja suokkardit daid digitála reaidduid vehkiin
  • suokkardit iešguđetlágan strategiijaid čoavdit ovttamađodagaid, ovttamađodatvuogádagaid ja vealaid ja ákkastallat iežas jurddašanvuogi
  • suokkardit nuppipoteansaovttamađodagaid ja nuppipoteansavealaid, nuppipoteansafunkšuvnnaid ja njealjehaslágaid oktavuođaid ja geavahit oktavuođaid čuolbmačoavdimis
  • čilget sinusa, cosinusa ja tangeanssa definišuvnnaid, dulkot definišuvnnaid gráfalaččat ja čatnat daid ovdamearkkaide elektros ja dihtorteknologiijas
  • geavahit trigonometriija rehkenastit guhkkodagaid, čiegaid ja areálaid golmmačiegagiin čuolbmačoavdimis huksen- ja ráhkadusteknihkas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan