Matematikk S (MAT04‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Utforsking og problemløsing

Modellering og anvendelser

Resonnering og argumentasjon

Representasjon og kommunikasjon

Abstraksjon og generalisering

Matematiske kunnskapsområder