Vg3 maskiner og teknologi i landbruk (LBR04‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Produksjon og teknologi

Miljø og økonomi

Sikkerhet og kvalitet