Vg3 maskiner og teknologi i landbruk (LBR04‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister