Vg3 maskiner og teknologi i landbruk (LBR04‑02)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Maskiner og teknologi i landbruk140