Vg3 maskiner og teknologi i landbruk (LBR04‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier