Ii mihkkege válljejuvvon

Lihkadeapmi ja rumašlaš oahppan

Searvan ja ovttasdoaibman lihkadandoaimmain

Olgodoaimmat ja luonddus johtaleapmi