Lášmmohallama (KRO01‑05)
Guovddášelemeanttat

Lihkadeapmi ja rumašlaš oahppan

Searvan ja ovttasdoaibman lihkadandoaimmain

Olgodoaimmat ja luonddus johtaleapmi