Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 2. ceahki maŋŋá

  • suokkardit iežas rumašlaš lihkadeami stoahkamis ja eará doaimmain, okto dahje ovttas earáiguin
  • suokkardit ja čađahit vuođđolihkademiid nugo beahkit, vázzit, viehkat, čiŋkut, čellet, seaivut, jorgalit ja jorrat iešguđet birrasiin iežaset eavttuid vuođul
  • hárjehallet bálkestit ja dustet iešguđetlágan reaidduid ja spáppaid ja stoahkat daiguin
  • stoahkat ja leat ovttas earáiguin doaimmain iešguđetlágan lihkadanbirrasiin
  • stoahkat ja čađahit vuođđohárjehusaid hárjánit čáhcái, nugo buokčalit, govdut, rievdat, beassat ovddos guvlui, njuiket čáhcái ja orienteret čázis
  • áddet ja praktiseret ovttasdoaibmama álkes njuolggadusaid iešguđetlágan lihkadandoaimmain
  • suokkardit luonddu lagašbirrasis iešguđetlágan doaimmain iešguđet jagiáiggiin
  • áddet ja praktiseret olgodaddannjuolggadusaid ja gárvodit dálkki mielde
  • hárjehallat dorvvolaččat johtit johtolagas
  • hárjehallat dorvvolaččat johtit čáziid lahka ja máhttit čuorvvuhit veahki

Dađistaga árvvoštallan