Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 2. ceahki maŋŋá

 • suokkardit
  iežas rumašlaš lihkadeami stoahkamis ja eará doaimmain, okto dahje ovttas earáiguin
 • suokkardit
  ja čađahit
  vuođđolihkademiid nugo beahkit, vázzit, viehkat, čiŋkut, čellet, seaivut, jorgalit ja jorrat iešguđet birrasiin iežaset eavttuid vuođul
 • hárjehallet bálkestit ja dustet iešguđetlágan reaidduid ja spáppaid ja stoahkat daiguin
 • stoahkat ja leat ovttas earáiguin doaimmain iešguđetlágan lihkadanbirrasiin
 • stoahkat ja čađahit vuođđohárjehusaid hárjánit čáhcái, nugo buokčalit, govdut, rievdat, beassat ovddos guvlui, njuiket čáhcái ja orienteret čázis
 • áddet
  ja praktiseret ovttasdoaibmama álkes njuolggadusaid iešguđetlágan lihkadandoaimmain
 • suokkardit
  luonddu lagašbirrasis iešguđetlágan doaimmain iešguđet jagiáiggiin
 • áddet
  ja praktiseret olgodaddannjuolggadusaid ja gárvodit dálkki mielde
 • hárjehallat dorvvolaččat johtit johtolagas
 • hárjehallat dorvvolaččat johtit čáziid lahka ja máhttit čuorvvuhit veahki

Dađistaga árvvoštallan