Fagenes relevans og sentrale verdierToppidrett (IDR05‑02)