Toppidrett (IDR05‑02)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Toppidrett 1140 timer
Toppidrett 2140 timer
Toppidrett 3140 timer