Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 1

 • vise og utvikle
  ferdigheter i idretten og gjennomføre
  systematisk og målrettet trening
 • dokumentere
  og evaluere en valgt treningsperiode
 • kjenne til ulike treningsformer, metoder, tester og øvelser som er relevant for ferdighetsutvikling i idretten og kunne bruke
  disse for å utvikle
  sin egen ferdighet
 • gjennomføre
  basistrening og skadeforebyggende tiltak  som gir grunnlag for økt treningsbelastning
 • forstå
  forholdet mellom totalbelastning og restitusjon
 • beskrive
  mentale forberedelser til trening og konkurranse
 • bruke
  lyst- og lekbetonte oppvarmingsøvelser, aktiviteter, treningsformer og konkurranser for å stimulere til økt motivasjon
 • vise god samhandling og respektfull treningsatferd som bidrar til aktivitetsglede og et godt lærings- og utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering