Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 1

  • vise og utvikle ferdigheter i idretten og gjennomføre systematisk og målrettet trening
  • dokumentere og evaluere en valgt treningsperiode
  • kjenne til ulike treningsformer, metoder, tester og øvelser som er relevant for ferdighetsutvikling i idretten og kunne bruke disse for å utvikle sin egen ferdighet
  • gjennomføre basistrening og skadeforebyggende tiltak  som gir grunnlag for økt treningsbelastning
  • forstå forholdet mellom totalbelastning og restitusjon
  • beskrive mentale forberedelser til trening og konkurranse
  • bruke lyst- og lekbetonte oppvarmingsøvelser, aktiviteter, treningsformer og konkurranser for å stimulere til økt motivasjon
  • vise god samhandling og respektfull treningsatferd som bidrar til aktivitetsglede og et godt lærings- og utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering