Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 2

  • vise og videreutvikle ferdigheter som er sentrale for å prestere i konkurranser i idretten
  • gjennomføre systematisk og målrettet trening, og dokumentere og analysere resultatet av denne treningen
  • gjøre rede for og gjennomføre relevante tester
  • utvikle basisegenskaper og integrere skadeforebyggende tiltak i de daglige treningsrutinene
  • gjøre rede for hvordan økt treningsmengde og totalbelastning stiller krav til organisering, planlegging, restitusjon og ernæring
  • beskrive et utviklingsløp fra eget utgangspunkt og til ønsket nivå på kort og lang sikt
  • reflektere over egne mentale behov og rutiner før, under og etter trening og i forbindelse med konkurranse
  • gjøre rede for og bruke lyst- og lekbetonte aktiviteter, øvelser, treningsformer og konkurranser som kan stimulere til økt motivasjon
  • utforske hvordan aktiviteter, øvelser, trening og konkurranse påvirker motivasjon og ferdighetsutvikling
  • opptre på en måte som bidrar til et godt lærings- og utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering