Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 2

 • vise og videreutvikle ferdigheter som er sentrale for å prestere i konkurranser i idretten
 • gjennomføre
  systematisk og målrettet trening, og dokumentere
  og analysere
  resultatet av denne treningen
 • gjøre rede for og gjennomføre
   relevante tester
 • utvikle
  basisegenskaper og integrere skadeforebyggende tiltak i de daglige treningsrutinene
 • gjøre rede for
  hvordan økt treningsmengde og totalbelastning stiller krav til organisering, planlegging, restitusjon og ernæring
 • beskrive
  et utviklingsløp fra eget utgangspunkt og til ønsket nivå på kort og lang sikt
 • reflektere
  over egne mentale behov og rutiner før, under og etter trening og i forbindelse med konkurranse
 • gjøre rede for
  og bruke
  lyst- og lekbetonte aktiviteter, øvelser, treningsformer og konkurranser som kan stimulere til økt motivasjon
 • utforske
  hvordan aktiviteter, øvelser, trening og konkurranse påvirker motivasjon og ferdighetsutvikling
 • opptre på en måte som bidrar til et godt lærings- og utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering