Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 3

  • vise og utvikle ferdigheter som kan forbedre prestasjonen i konkurransesituasjoner
  • dokumentere, analysere og reflektere over gjennomført trening i lys av egne mål og resultater
  • utarbeide planer og gjennomføre langsiktig, systematisk og målrettet trening i idretten med utgangspunkt i idrettens krav og egen kapasitet
  • videreutvikle basisegenskaper som er sentrale for ferdighetsutvikling
  • anvende skadeforebyggende øvelser og vurdere hvordan disse kan integreres i trening og forberedelse til konkurranse
  • gjennomføre mentale forberedelse og mental trening, og reflektere over hvordan dette kan påvirke ferdighetsutvikling
  • utforske og reflektere over hvordan, aktiviteter, øvelser, trening og konkurranse påvirker motivasjon og ferdighetsutvikling
  • opptre på en måte som fremmer treningsarbeidet og samhandlingen, og som bidrar til et trygt, positivt og godt utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering