Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 3

 • vise og utvikle
  ferdigheter som kan forbedre prestasjonen i konkurransesituasjoner
 • dokumentere
  , analysere
  og reflektere
  over gjennomført trening i lys av egne mål og resultater
 • utarbeide planer og gjennomføre
  langsiktig, systematisk og målrettet trening i idretten med utgangspunkt i idrettens krav og egen kapasitet
 • videreutvikle basisegenskaper som er sentrale for ferdighetsutvikling
 • anvende
  skadeforebyggende øvelser og vurdere
  hvordan disse kan integreres i trening og forberedelse til konkurranse
 • gjennomføre
   mentale forberedelse og mental trening, og reflektere
  over hvordan dette kan påvirke ferdighetsutvikling
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan, aktiviteter, øvelser, trening og konkurranse påvirker motivasjon og ferdighetsutvikling
 • opptre på en måte som fremmer treningsarbeidet og samhandlingen, og som bidrar til et trygt, positivt og godt utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering