Toppidrett (IDR05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter toppidrett 3

 • vise og
  utvikle
  ferdigheter som kan forbedre prestasjonen i konkurransesituasjoner
 • dokumentere
  ,
  analysere
  og
  reflektere
  over gjennomført trening i lys av egne mål og resultater
 • utarbeide planer og
  gjennomføre
  langsiktig, systematisk og målrettet trening i idretten med utgangspunkt i idrettens krav og egen kapasitet
 • videreutvikle basisegenskaper som er sentrale for ferdighetsutvikling
 • anvende
  skadeforebyggende øvelser og
  vurdere
  hvordan disse kan integreres i trening og forberedelse til konkurranse
 • gjennomføre
   mentale forberedelse og mental trening, og 
  reflektere
  over hvordan dette kan påvirke ferdighetsutvikling
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan, aktiviteter, øvelser, trening og konkurranse påvirker motivasjon og ferdighetsutvikling
 • opptre på en måte som fremmer treningsarbeidet og samhandlingen, og som bidrar til et trygt, positivt og godt utviklingsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering