Gyldighet og innføringToppidrett (IDR05‑02)

Den nye versjonen av læreplanen for Toppidrett (IDR05‑02) innføres trinnvis fra 1.8.2020. Derfor vil det i en overgangsperiode være ulike versjoner av læreplanen for ulike trinn.

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. 

  • Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
  • Skoleåret 202122 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
  • Skoleåret 202223 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.

Gjeldende versjon

For Vg1

Kommende versjon

For Vg1

For Vg1

For Vg2

For Vg2 og Vg3