Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier