Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter helsefremmende arbeid

  • beskrive hvordan kroppen er bygget opp, og forklare hvordan den fungerer
  • vurdere hva som fremmer psykisk og fysisk helse, og hvordan man kan forebygge livsstilssykdommer og hindre smitte
  • planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter som bidrar til mestring, utvikling og god helse
  • sette sammen og lage enkle måltider og vurdere energi- og næringsinnholdet i tråd med kostrådene fra helsestyresmaktene
  • bruke hygieniske prinsipper for å fremme god helse
  • utføre grunnleggende førstehjelp
  • drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsen
  • gjøre rede for hvordan forbruk og aktiviteter påvirker miljøet, og reflektere over hvordan man kan ta miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen
  • bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger og gjøre rede for sammenhengen mellom ergonomi og helse

Underveisvurdering

Standpunktvurdering