Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Helsefremjande arbeid197
Kommunikasjon og samhandling140
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag140