Framandspråk (FSP01‑02)
Kjerneelement

Denne læreplanen er ikkje lenger gyldig.

Ingen valde

Kommunikasjon

Interkulturell kompetanse

Språklæring og fleirspråklegheit

Språk og teknologi