Framandspråk (FSP01‑02)
Gyldigheit og innføring

Denne læreplanen er ikkje lenger gyldig.

Gjeldande versjon

Utgåtte versjonar

Fullstendig utgått