Framandspråk (FSP01‑02)
Grunnleggjande ferdigheiter

Denne læreplanen er ikkje lenger gyldig.

Ingen valde

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheiter