Framandspråk (FSP01‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar

Denne læreplanen er ikkje lenger gyldig.