Vg2 frisør (FRI02‑03)
Kjerneelementer

Hår, verktøy og teknikker

Kommunikasjon og kundeservice

Arbeidsliv og yrkesidentitet