Vg2 frisør (FRI02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter hår, farge og strukturendring

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeidsprosesser
 • beskrive
  hårets oppbygning, hårtyper med forskjellig tekstur og
  gjøre rede for
  hva som påvirker hårets kvalitet
 • gjøre rede for
  de vanligste årsakene til hår- og hodebunnsproblemer og
  vurdere
  hvordan produkter, helse og ernæring kan påvirke og forebygge problemene
 • beskrive
  gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet, og begrunne og
  bruke
  reglene i praktisk arbeid
 • bruke
  relevant teori om hår og hodebunn og ut fra denne kunnskapen
  gjennomføre
  hodebunnsmassasje
 • utforske
  og
  beskrive
  produkters egenskaper, virkemåter og påvirkning på helse og miljø
 • reflektere
  over forbruk, avfallshåndtering og hvordan valg av ulike materialer og produkter påvirker miljøet
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  begrensninger og forholdsregler som er yrkesetisk og helsemessig forsvarlige ved behandling av ulike hårtyper
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  teori om farge i ulike fargebehandlingsprosesser
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  teori om kjemisk strukturendring i strukturendringsprosesser
 • bruke
  relevant teori for å
  gjennomføre
  forming og farging av vipper og bryn
 • reflektere
  over tiltak som beskytter mot kjemiske stoffer og fremmer hygiene- og smittevern, og
  bruke
  denne kunnskapen i eget arbeid

Underveisvurdering

Standpunktvurdering