Vg2 frisør (FRI02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier