Vg2 frisør (FRI02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon, klipp og frisyreforming

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeidsprosesser
 • gjøre rede for
  og
  anvende
  ulike kommunikasjonsformer i arbeidsprosesser
 • tolke
  kundens stil og ønsker og
  drøfte
  ulike løsninger i samarbeid med kunden
 • reflektere
  over etiske problemstillinger i møte med ulike kundegrupper og
  vurdere
  ulike strategier for å møte kundenes forventninger
 • gjøre rede for
  valg av teknikker, produkter og verktøy og
  anvende
  dem på en hensiktsmessig måte tilpasset kundens ønsker og forutsetninger
 • gjennomføre
  grunnleggende klippeformer og effileringsteknikker
 • bruke
  klippeformer i kombinasjoner, og skape maskuline og feminine former
 • gjøre rede for
  og
  bruke
  grunnleggende prinsipper ved klipp av skjegg
 • utforske
  og
  bruke
  tradisjonelle og aktuelle teknikker i frisyreforming til å skape ulike former og uttrykk
 • bruke
  arbeidsbeskrivelser, fagterminologi, digitale ressurser og visuelle hjelpemidler i arbeidsprosesser, dokumentasjoner og presentasjoner
 • gjennomføre
  vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner og følge gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid
 • beregne pris på varer og tjenester og
  vurdere
  sammenhengen mellom vareforbruk, tidsbruk og lønnsomhet
 • vurdere
  og
  bruke
  ulike metoder i markedsføringen av frisørfaget og virksomheten
 • utforske
  og
  drøfte
  betydningen av frisørfagets historie, moter, trender, tradisjoner og kulturelle uttrykk
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og
  beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering