Vg2 elenergi og ekom (ELE02‑03)
Kjerneelementer

Systemforståelse

Yrkesutøvelse

Energi og miljø

Ekom- og datasikkerhet

Maskin- og elsikkerhet