Vg2 elenergi og ekom (ELE02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier