Tverrfaglige temaerVg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling