Vg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elektroniske kretser og nettverk

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeidsoppgaver knyttet til elektroniske kretser og nettverk, individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valgene som er gjort
 • bygge
  og
  programmere
  et selvvalgt produkt som består av mikrokontroller, analoge kretser, relevante sensorer og aktuatorer for å oppnå ønsket virkemåte
 • koble
  sammen ulike datateknologiske enheter til et system,
  konfigurere
  aktuelle komponenter ved hjelp av programvare og opprette kommunikasjon mellom enhetene for å oppnå ønsket virkemåte
 • montere
  og
  konfigurere
  et mindre datanettverk med internettilkobling,
  utføre
  relevante målinger og
  gjøre rede for
  enkle tiltak for å sikre nettverket
 • utforske
  sensorer knyttet til elektroniske kretser og nettverk og
  drøfte
  bruksområdet deres
 • risikovurdere og
  utføre
  arbeidet i overensstemmelse med rutiner for el- og IKT-sikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • utføre
  arbeidet fagmessig i elektroniske kretser og nettverk i henhold til gjeldende forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og kunne
  bruke
  egnede håndverktøy og maskiner
 • velge
  og
  bruke
  egnede instrumenter og programvare for å
  utføre
  målinger og feilsøking, og
  vurdere
  måleresultatet opp mot forventede verdier
 • vurdere
  kvalitet på eget arbeid og foreslå forbedringer
 • anvende
  og behandle materiell og utstyr i elektroniske kretser og nettverk på en ansvarlig og bærekraftig måte i samsvar med gjeldende system for internkontroll
 • håndtere
  avfall etter utført arbeid på en miljømessig forsvarlig måte og
  drøfte
  klima- og miljøbelastninger fra ulike produkter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering